Młodzież wznawia treningi

Zajęcia do odwołania będą odbywać się według wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia, prosimy rodziców o przestrzeganie poniższych zasad oraz zaznajomienie swoje dzieci z regulaminem uczestnictwa w zajęciach, który będzie obowiązywał w najbliższym czasie.

Logistyka i organizacja treningu:

1. Weryfikacja stanu zdrowia dziecka, przed pierwszymi zajęciami zawodnik przekazuje trenerowi wypełnione oświadczenie (link;
w przypadku grupy trenera Tomasza Guza prosimy o napisanie SMS-a), zawodnik z katarem i kaszlem nie zostaje dopuszczony do zajęć, wyjątek 
alergia udokumentowana.

2. Grupy tymczasowe składające się z 16 zawodników trenują według grafiku. Tygodniowy grafik indywidualnie przesyła SMS-em trener 
(nie ma możliwości zamiany grupy).


Wytyczne dla rodziców:

1. Dziecko należy dostarczyć na stadion nie wcześniej niż 5 minut przed treningiem , zaraz po treningu należy dziecko zabrać, żeby uniknąć 
kontaktu z następnymi grupami treningowymi.

2. Miejsce zbiórki dla zawodników przed treningiem – stadion im. Karola Wolnego w Kurowie, rodzice nie mają wstępu na boisko, w przypadku 
dzieci powyżej 13. roku życia zalecamy w przypadku małej odległości od miejsca treningu przyjazd dziecka samemu.

3. Rodzice między sobą zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.

Wytyczne dla zawodników     

1. Zawodnik na zajęcia przynosi małą butelkę wody, lub podpisany bidon.

2. Nie może przenosić oraz dotykać akcesoriów treningowych bez zgody i wiedzy trenera.

3. Każdy zawodnik trenuje piłka, ktora dostaje od trenera. Nie przynosimy własnych piłek

4. W czasie treningu zawodnik nie musi mieć zasłoniętej twarzy, jednak w drodze na trening i z treningu jest do tego zobowiązany.

5. Zawodnik na trening przyjeżdża ubrany w kompletny strój treningowy, nie ma możliwości korzystania z szatni

6. Przed pierwszym treningiem zawodnik przekazuje trenerowi wypełnioną zgodę na udział w zajęciach w czasie pandemii (w przypadku braku, 
zawodnik nie zostanie dopuszczony do zajęć)

7. Zawodnik przed i po treningu dezynfekuje dłonie w miejscu do tego wyznaczonym na stadionie.

Dostosowanie środków treningowych do aktualnej sytuacji i ograniczenie bezpośredniego kontaktu zawodników, przykładowo:

1. Czas treningu - max 1,5h

2. Forma stacyjna lub obwodowa w trakcie treningu, wyścigi rzędów

3. Technika: ćwiczenia czucia piłki, doskonalenie prowadzenie piłki - linia prosta, slalomy po linii prostej i łamanej, zmiany kierunku, 
doskonalenie zwodów, doskonalenie podań w schematach.

4. Motoryka: ćwiczenia własnym ciężarem ciała , wyścigi rzędów, ćwiczenia koordynacyjne (szybkość reakcji, rytmizacja ruchów, różnicowanie 
ruchów, zdolność dostosowania)

Link do rozporządzenia: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii